เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

SKT Security คัดเลือก รับบุคลากรในการเข้าทำงานรักษาความปลอดภัย โดยมีการผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือ การก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน

ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

SKT Security คัดเลือก รับบุคลากรในการเข้าทำงานรักษาความปลอดภัย โดยมีการผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือ การก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน

ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี

ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย?

1. ลดความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น 

งานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ กิจการต่าง ๆ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับ เทคโนโลยี ๆ ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัญหาด้านอาชญากรรมในประเทศ

2. เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในองค์กร

สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน อีกทั้งยังมีส่วนส่งเสริมด้านความเชื่อมั่น เพื่อให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

3. ช่วยรักษาความปลอดภัยในยามวิกาล

เวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่โจรมักลือกใช้ในการทำการโจรกรรม การมีพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงจึงเป็นเรื่องที่ดี อีกทั้งยังช่วยดูแลป้องกันกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็สามารถยับยั้งเหตุเบื้องต้นได้ทันท่วงที

ทำไมต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ?

SKT SECURITY มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรา มีทักษะและความเข้าใจเดียวกันกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า 

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในใจลูกค้า”

หนังสือรับรองการฝึกอบรม(บางส่วน)

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ทำไมต้องเลือก SKT Security?

เราเน้นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่

เรามีมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีสายตรวจ และหัวหน้าสายตรวจ คอยตรวจตรา ควบคุมการทำงาน และรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง และเป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

อีกทั้งประสบการณ์ที่กว่า 12 ปี ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและเชื่อมั่นใน SKT SECURITY 

สามารถขอกำลังเสริมจาก จนท.ตำรวจได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และยังประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

✔ รองเท้าบูท/เสื้อกันฝน
✔ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฉาย
✔ วิทยุสื่อสาร ( รปภ. 4 นายขึ้นไป )
✔ สายจราจร เสื้อจราจร
✔ สมุดรายงานต่าง ๆ ( ตามเงื่อนไขการว่าจ้าง )
✔ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะงาน เช่น นาฬิกาตรวจเวลา, วิทยุสื่อสาร, มือถือ
(ในภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้หน้างานจริง ตามความต้องการของลูกค้า)

ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี

ลูกค้าที่เราภาคภูมิใจบางส่วน