ระบบเตือนเหตุอัคคีภัย

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) มีทั้งแบบ Multiplex System และ Presignal Non-Code System ทำหน้าที่แจ้งเหตุให้คนที่อยู่ในอาคารทราบอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟไหม้จะลุกลาม จนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) อุปกรณ์ทุกชนิดทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001

เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเหตุ เตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพโดยรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรมโรงงงาน ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละประเภท

รับตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลา จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Design ออกแบบระบบดับเพลิง ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ชนิดของระบบดับเพลิงที่ใช้ มีหลายหลากยี่ห้อชั้นนำ อาทิ Notifier ,Hochiki ,Nohmi

ขั้นตอนขอรับบริการ
1.เจ้าหน้าที่เข้ารับทราบความต้องการและทำการออกแบบ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2.เสนอรูปแบบและราคาตามงบประมาณ
3.ทำการตกลงราคาและกำหนดวันเข้าติดตั้ง
4.ทีมติดตั้งเข้าดูหน้างาน พร้อมเข้าติดตั้ง
5.ส่งมอบงานและ แนะนำวิธีการใช้งาน