บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

จากระยะเวลาในการให้บริการของเราทำให้ SKT มีความเชี่ยวชาญในระบบความปลอดภัย จึงมั่นใจออกแบบและติดตั้งงานด้วยใจบริการ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้างานงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ เริ่มตั้งแต่ บ้านพักอาศัย คอนโด เป็นต้น   การบริการของเรามีเจ้าหน้าที่ดูแล  SKT เราพร้อมที่จะทำให้ผู้รับบริการไว้วางใจในการบริการของเรา มีเจ้าหน้าที่และศูนย์บริการ ตลอด 24ชั่วโมง

บริการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานระหว่าง "ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์" และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เข้ายับยั้งเหตุยังสถานที่เกิดเหตุ พร้อมประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถฉุกเฉิน พร้อมแจ้งให้ผู้ดูแลรับทราบเหตุทันที

กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคธุรกิจและพื้นที่พักอาศัย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยทั้งด้านการป้องกันทรัพย์สิน การลดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังจับภาพและบันทึกวิดีโอ ที่เป็นประโยชน์ในการชี้ตัวผู้กระทำผิด หรือใช้เป็นหลักฐานเพื่อช่วนในการคลี่คลายคดีต่างๆ ได้อีกด้วย

งานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ กิจการต่าง ๆ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับ เทคโนโลยี ๆ ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัญหาต้านอาชญากรรมในประเทศ สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน มั่นคงปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ กิจการต่าง ๆ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับ เทคโนโลยี ๆ ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัญหาต้านอาชญากรรมในประเทศ สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน มั่นคงปลอดภัย

บริการสำหรับธุรกิจ

สถานประกอบกิจการนั้นก็มีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพราะจากพื้นที่ความเสี่ยง สินค้าหรือเครื่องจักร รวมทั้งจำนวนของพนักงาน  SKT เรามีบริการวางระบบความปลอดภัยครบวงจร โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยโดยไม่กระทบต่องบประมาณมากจนเกินไป อีกทั้งยังรับประกันงานบริการและงานติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้อุ่นใจในการบริการของเรา สินค้าของ SKT เรานำเข้าและจัดจำหน่ายด้วยความรู้พร้อมความเชี่ยวชาญ จึงทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

บริการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานระหว่าง "ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์" และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เข้ายับยั้งเหตุยังสถานที่เกิดเหตุ พร้อมประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถฉุกเฉิน พร้อมแจ้งให้ผู้ดูแลรับทราบเหตุทันที

กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคธุรกิจและพื้นที่พักอาศัย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยทั้งด้านการป้องกันทรัพย์สิน การลดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังจับภาพและบันทึกวิดีโอ ที่เป็นประโยชน์ในการชี้ตัวผู้กระทำผิด หรือใช้เป็นหลักฐานเพื่อช่วนในการคลี่คลายคดีต่างๆ ได้อีกด้วย

ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกัน

AED คือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ใช้กระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป้วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระตุกหัวใจ ควบคู่ไปกับการทำ CPR เพื่อทำให้หัวใจนั้นหยุดเต้นกลับมาอีกครั้ง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) มีทั้งแบบ Multiplex System และ Presignal Non-Code System ทำหน้าที่แจ้งเหตุให้คนที่อยู่ในอาคารทราบอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟไหม้จะลุกลาม จนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) อุปกรณ์ทุกชนิดทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001

งานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ กิจการต่าง ๆ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับ เทคโนโลยี ๆ ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัญหาต้านอาชญากรรมในประเทศ สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน มั่นคงปลอดภัย