โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด แบรนด์ DAHUA ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล

คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET A | 2MP

กล้อง 4 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 1 ตัว)

 • DH-HAC-B2A21P : Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDM-1200MP : Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 4 อัน

เครื่องบันทึก 4 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 4104HS-I : Digital Video Recorder 4 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 100 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET A | 2MP

กล้องสี+เสียง 4 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 1 ตัว)

 • DH-HAC-1239TP-A : Color VU Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW-1239TP-A : Color VU Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 4 อัน

เครื่องบันทึก 4 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 4104HS-I : Digital Video Recorder 4 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 100 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET B | 2MP

กล้อง 8 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 2 ตัว)

 • DH-HAC-B2A21P : Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDM-1200MP : Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7208HGHI-K1(S) : Digital Video Recorder 8 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 200 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET B | 2MP

กล้องสี+เสียง 8 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 2 ตัว)

 • DH-HAC-1239TP-A : Color VU Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW-1239TP-A : Color VUDome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 4108HS-I : Digital Video Recorder 8 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 200 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET C | 2MP

กล้อง 16 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 4 ตัว)

 • DH-HAC-B2A21P : Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDM-1200MP : Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 16 อัน

เครื่องบันทึก 16 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 4116HS-I : Digital Video Recorder 16 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 2 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 400 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET C | 2MP

กล้องสี+เสียง 16 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 4 ตัว)

 • DH-HAC-1239TP-A : Color Vu Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW-1239TP-A: Color Vu Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 16 อัน

เครื่องบันทึก 16 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 4116HS-I : Digital Video Recorder 16 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 2 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 400 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด แบรนด์ DAHUA ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล

คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET A  | 5MP

กล้อง 4 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 1 ตัว)

 • DH-HFW 1500TLP-A : Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW1500TLQP : Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 4 อัน

เครื่องบันทึก 4 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 5104H-I3 : Digital Video Recorder 4 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 100 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET A | 5MP

กล้องสี+เสียง 4 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 1 ตัว)

 • DH-HFW1509TLMP-A-LED : Color Vu Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW1509TLMP-A-LED : Color Vu Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 4 อัน

เครื่องบันทึก 4 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 5104HS-I2 : Digital Video Recorder 4 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 100 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET B | 5MP

กล้อง 8 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 2 ตัว)

 • DH-HAC-HFW 1500TLP-A : Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW1500TLQP : Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 5108H-I3 : Digital Video Recorder 8 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 200 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET B | 5MP

กล้องสี+เสียง 8 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 2 ตัว)

 • DH-HFW1509TLMP-A-LED : Color Vu Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW1509TLMP-A-LED : olor Vu Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 5108HS-I3 : Digital Video Recorder 8 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 200 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET C | 5MP

กล้อง 16 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 4 ตัว)

 • DH-HAC-HFW 1500TLP-A : Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW1500TLQP : Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 16 อัน

เครื่องบันทึก 16 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 5116H-I3 : Digital Video Recorder 16 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 2 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 400 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET C | 5MP

กล้องสี+เสียง 16 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 4 ตัว)

 • DH-HFW1509TLMP-A-LED : Color Vu Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DH-HDW1509TLMP-A-LED : Color Vu Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 16 อัน

เครื่องบันทึก 16 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DH-XVR 5116HS-I2 : Digital Video Recorder 16 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 2 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 400 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)