บริหารจัดการอาคารและสถานที่

เราให้บริการงานบริหารจัดการอาคาร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท, บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด /นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคาร สโมสร พื้นที่ส่วนกลาง ให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการทำงานของระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม น่าอยู่อาศัยและคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเรา

บริหารงาน อาคาร สถานที่ ด้าน Facility Management ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวางแผนการทำงานทั้งระบบ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเจ้าของอาคาร​ ​

บริหารอาคารด้วยความใส่ใจ มุ่งมั่นจากทีมงาน ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพทั้งทางสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทรัพย์สิน และผู้ใช้อาคาร โดยคำนึงถึงหลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​

ความคุ้มค่ากับบริการสุขอนามัย
- สร้างกลิ่น และบรรยากาศที่ดีในห้องน้ำ
- เสริมสร้างความสะอาดในพื้นที่และภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจ
- ลดความเสี่ยงในการเกิดกลิ่น และเชื้อแบคทีเรียที่อุดตันในท่อ
- ลดเวลาที่พนักงานใช้ในการทำความสะอาด
- ไม่ต้องสต๊อกอุปกรณ์ และน้ำยาเอง สามารถควบคุมงบประมาณได้
- ลดการสิ้นเปลือง ผลิตภัณฑ์ และแรงงาน
- มีเครื่องทดแทนกรณีเครื่องชำรุด

พนักงานของเราถูกฝึกการทำความสะอาดอย่างดี ระบบการคัดเลือกบุคลากรในการทำงานอย่างเข้มงวด มีการตรวจสอบประวัติอาชญากร ทุกคนก่อนเข้าเริ่มทำงาน รวมถึงการให้สวัสดิการที่ดี เพื่อจูงใจในการทำงานที่ดีขึ้นๆ อย่างต่อเนื่อง

เราใช้อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด ในปริมาณที่พอดี กับพื้นที่ของลูกค้า ไม่มากจนทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่สบาย หรือน้อยไปจนทำให้พื้นที่ไม่สะอาด น้ำยาทำความสะอาดของเรา เป็นที่ยอมรับ จากลูกค้าทั่วไปเป็นเวลายาวนาน มีกลิ่นหอม ไม่เป็นที่รำคาญ ต่อผู้ใช้บริการ และยังสามารถทำความสะอาดได้ดี

ออฟฟิส สำนักงาน โรงงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ ต้องการให้ดูดีและใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องทำความสะอาด ในจุดที่การทำความสะอาดธรรมดา ไม่สามารถทำได้ จึงต้องมีการทำความสะอาดใหญ่ ขึ้น ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี