เครื่องกระตุกหัวใจ

AED คือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  ใช้กระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป้วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระตุกหัวใจ ควบคู่ไปกับการทำ CPR เพื่อทำให้หัวใจนั้นหยุดเต้นกลับมาอีกครั้ง

SKT ให้บริการ AED ที่ได้รับความนิยมในโรงพยาบาล และบริษัทชั้นนำทั่วประเทศโดยให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ ขายขาด และ ให้เช่า

สำหรับเครื่อง Zoll AED Plus 1 ชุด ประกอบไปด้วย
เครื่อง AED Plus = 1 ตัว : แผ่น CPR-D-Plus พร้อมชุด ถุงมือ กรรไกร มีดโกน ผ้าทำความสะอาด รวม 1 ชุด : กระเป๋าสะพาย 1 ชุด และ แบตตารี่ ขนาด 123 ลิเทียม 1 ชุด

เครื่อง Zoll AED Plus รองรับเสียงพูดแนะนำการทำงาน (Voice Prompts) ภาษาไทย/อังกฤษ มีไฟและรูปภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงระบบประเมินผลแบบ Real-Time CPR Help ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของ Zoll ที่จะช่วนแจ้งการทำ CPR ของผู้ที่ช่วยเหลือว่าทำ CPR ได้เหมาะสมตามมาตรฐานหรือไม่

การบริการให้เช่าเครื่อง AED SKT จะเป็นผู้ดูแลเพื่อให้เครื่อง AED พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ เมือถึงเวลาที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และทำการติดตั้งตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง AED พร้อมสัญญาณแจ้งเตือน เมื่อประตูถูกเปิดออก

SKT จัดบริการฝึกอบรบการใช้งานเครื่อง AED ให้ฟรี เมื่อทำการจัดซื้อหรือใช้บริการแบบเช่า โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมใช้งานเฉพาะเข้าไปอบรมให้ถึงยังสถาณที่ที่กำหนดอีกด้วย