ระบบกล้องวงจรปิด

ในปัจจุบัน กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคธุรกิจและพื้นที่พักอาศัย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยทั้งด้านการป้องกันทรัพย์สิน การลดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  รวมทั้งยังจับภาพและบันทึกวิดีโอ ที่เป็นประโยชน์ในการชี้ตัวผู้กระทำผิด หรือใช้เป็นหลักฐานเพื่อช่วนในการคลี่คลายคดีต่างๆ ได้อีกด้วย

SKT จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งระบบอะนาล็อค (Analog) และกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย (IP) ตามความต้องการและความเหมาะสมต่อพื้นที่หน้างาน พร้อมช่วยดูแลในเรื่องจัดการให้ได้ตามงบประมาณของลูกค้า

SKT เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนด อาทิเช่น ยี่ห้อ Panasonic , Hisharp , HIKvision , Dahou ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามงบประมาณที่เหมาะสม

ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการดูภาพแบบ Real-Time และดูภาพย้อนหลังได้ทุกที่ทั่วโลก ด้วยโปรแกรม และ Appication ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการแบบซื้อขาดหรือ แบบเช่าบริการ เพื่อใช้งานโดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญการคอยให้คำปรึกษา

SKT มีทีมติดตั้ง เพื่อให้บริการงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ใช้งานกำหนด รวมถึงมีทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการหลักการขาย และศูนย์บริการลูกค้าคอยรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนขอรับบริการ
1.เจ้าหน้าที่เข้ารับทราบความต้องการและทำการออกแบบ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2.เสนอรูปแบบและราคาตามงบประมาณ
3.ทำการตกลงราคาและกำหนดวันเข้าติดตั้ง
4.ทีมติดตั้งเข้าดูหน้างาน พร้อมเข้าติดตั้ง
5.ส่งมอบงานและ แนะนำวิธีการใช้งาน