โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด แบรนด์ HIKVISION ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล

คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET A | 2MP

กล้อง 4 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 1 ตัว)

 • DS-2CE16DOT-ITFS : Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DS-2CE56DOT-ITMFS : Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 4 อัน

เครื่องบันทึก 4 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7204HGHI-K1(S) : Digital Video Recorder 4 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 120 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET A | 2MP

กล้องสี+เสียง 4 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 1 ตัว)

 • DS-2CE10DF3T-FS : Color Vu Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DS-2CE72DF3T-FS : Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 4 อัน

เครื่องบันทึก 4 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7204HGHI-K1(S) : Digital Video Recorder 4 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 120 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET B | 2MP

กล้อง 8 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 2 ตัว)

 • DS-2CE16DOT-ITFS : Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DS-2CE56DOT-ITMFS : Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7208HGHI-K1(S) : Digital Video Recorder 8 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 240 เมตร
 • ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET B | 2MP

กล้องสี+เสียง 8 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 2 ตัว)

 • DS-2CE10DF3T-FS : Color Vu Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DS-2CE72DF3T-FS : Color Vu Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7208HGHI-K1(S): Digital Video Recorder 8 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 240 เมตร
 • ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET C | 2MP

กล้อง 16 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 4 ตัว)

 • DS-2CE16DOT-ITFS : Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DS-2CE56DOT-ITMFS : Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 16 อัน

เครื่องบันทึก 16 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7216HGHI-K1(S) : Digital Video Recorder 16 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 2 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 400 เมตร
 • ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET C | 2MP

กล้องสี+เสียง 16 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 4 ตัว)

 • DS-2CE10DF3T-FS : Color Vu Bullet Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DS-2CE72DF3T-FS : Color Vu Dome Camera W/Audio 2 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 16 อัน

เครื่องบันทึก 16 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7216HGHI-K1(S) : Digital Video Recorder 16 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 2 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 400 เมตร
 • ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด แบรนด์ HIKVISION ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล

คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET A | 5MP

กล้อง 4 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 1 ตัว)

 • DS-2CE16H0T-ITFS : Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DDS-2CE76H0T-ITMFS : Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 4 อัน

เครื่องบันทึก 4 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7204HUHI-K1(S) : Digital Video Recorder 4 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 120 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET A | 5MP

กล้องสี+เสียง 4 ตัว

 • DS-2CE10KF0T-FS : Color Vu Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 4 อัน

เครื่องบันทึก 4 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7204HUHI-K1/E(S) : Digital Video Recorder 4 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 120 เมตร
 • ส่วนที่เกินเพิ่มเมตรละ 50 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET B | 5MP

กล้อง 8 ตัว(เลือกเปลี่ยนกล้องเป็นโดมได้ 2 ตัว)

 • DS-2CE16H0T-ITFS : Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DS-2CE76H0T-ITMFS : Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DDS-7208HUHI-K1(S) : Digital Video Recorder 8 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 240 เมตร
 • ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 20 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET B | 5MP

กล้องสี+เสียง 8 ตัว

 • DS-2CE10KF0T-FS : Color Vu Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7208HUHI-K1/E(S) : Digital Video Recorder 8 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 1 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 240 เมตร
 • ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 20 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET C | 5MP

กล้อง 16 ตัว

 • DS-2CE16H0T-ITFS : Color Vu Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • DS-2CE76H0T-ITMFS : Color Vu Dome Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Indoor | กล้องทรงโดม+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7216HUHI-K2(S) : Digital Video Recorder 16 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 2 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 400 เมตร
 • ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 20 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)
คำนวณขนาดความจุ HARDDISK (บันทึกได้กี่วัน)

โปรโมชั่น SET C | 5MP

กล้องสี+เสียง 16 ตัว

 • DS-2CE10KF0T-FS : Color Vu Bullet Camera W/Audio 5 MP Len 3.6 mm Outdoor | กล้องทรงกระบอก+ไมค์
 • Adaptor : ปลั๊กกล้อง 8 อัน

เครื่องบันทึก 8 ช่อง ฟังเสียงได้

 • DS-7216HUHI-M2/S : Digital Video Recorder 16 CH.

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

 • Hard Disk : 2 TB

ค่าติดตั้งและเดินท่อร้อยสาย

 • ให้บริการติดตั้งฟรี 400 เมตร
 • ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 20 บาท

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันอะไหล่ฟรี ตลอด 3 ปี
 • สินค้ารับประกันบริการตลอด 1 ปี (เข้าหน้างานฟรี 3 ครั้ง)