ด้านShin Konh Securityใช้บริการมากกว่า 50,000 รายในประเทศไต้หวันSKTเกิดจากความร่วมมือของผู้ถือหุ้นชาวไทยกับผู้นำในด้านการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของไต้หวันอย่างบริษัท ชินกวง ซีเคียวริตี้ จำกัด (SKS) ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยาวนานกว่า 30 ปี

SKT มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า ทั้งด้านการวางระบบความปลอดภัย ครบวงจรทั้งหมด มุ่งเน้นในการสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีหัวใจในการบริการ มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย

เป็นมากกว่าผู้ขายภูมิใจเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบความปลอดภัยพร้อมทั้งจัดการบริหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการสื่อสารเตือนภัยแบบครบวงจรมุ่งเน้นการบริการดูแล เอาใจใส่เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ตั้งแต่ก่อนการขายตลอดจนถึงหลังการขาย เพื่อสร้างบุคลาการที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในตัวสินค้าตลอดจนการติดตั้งทั้งหมด

“ เรามีทีมงานที่มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ท่าน และมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพด้านบริการแบบสากล เพื่อทำให้ทุกท่านปลอดภัยและอุ่นใจ ”