คุณสมบัติ (ไร้สาย)

ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น

ฟรีค่าติดตั้ง

ฟรีค่าอุปกรณ์

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Cloud Storage

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม.

ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ

SKT START (ไร้สาย)

ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น: ✔️

ฟรีค่าติดตั้ง: ✔️

ฟรีค่าอุปกรณ์:

Cloud Storage: 100 GB ( 3 วัน)

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก:

ระบบกล้องวงจรปิด: ✔️

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก:

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้:

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ:

ค่าอุปกรณ์

เริ่มต้น 3,900 บาท 

เริ่มต้น 190 บ.ต่อเดือน

SKT BASIC (ไร้สาย)

ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น: ✔️

ฟรีค่าติดตั้ง: ✔️

ฟรีค่าอุปกรณ์:

Cloud Storage: 200 GB ( 6 วัน)

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม.: ✔️

ระบบกล้องวงจรปิด: ✔️

ระบบกล้องวงจรปิด: ✔️

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้:

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ:

ค่าอุปกรณ์

เริ่มต้น 5,900 บาท 

เริ่มต้น 590 บ.ต่อเดือน

SKT PREMIUM (ไร้สาย)

ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น: ✔️

ฟรีค่าติดตั้ง: ✔️

ฟรีค่าอุปกรณ์: ✔️

Cloud Storage: 2000 GB (60 วัน)

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม.: ✔️

ระบบกล้องวงจรปิด: ✔️

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก: ✔️

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้: ✔️

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ: ✔️

ฟรีค่าอุปกรณ์

ฟรีค่าติดตั้ง

เริ่มต้น 990 บ.ต่อเดือน

คุณสมบัติ (เดินสาย)

ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น

ฟรีค่าติดตั้ง

ฟรีค่าอุปกรณ์

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Cloud Storage

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม.

ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ

SKT START

ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น: ✔️

ฟรีค่าติดตั้ง: ✔️

ฟรีค่าอุปกรณ์:

Cloud Storage: 100 GB ( 3 วัน)

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก:

ระบบกล้องวงจรปิด: ✔️

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก:

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้:

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ:

ค่าอุปกรณ์

เริ่มต้น 3,900 บาท 

เริ่มต้น 590 บ.ต่อเดือน

SKT BASIC

ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น: ✔️

ฟรีค่าติดตั้ง: ✔️

ฟรีค่าอุปกรณ์:

Cloud Storage: 200 GB ( 6 วัน)

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม.: ✔️

ระบบกล้องวงจรปิด: ✔️

ระบบกล้องวงจรปิด: ✔️

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้:

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ:

ค่าอุปกรณ์

เริ่มต้น 5,900 บาท 

เริ่มต้น 1,590 บ.ต่อเดือน

SKT PREMIUM

ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น: ✔️

ฟรีค่าติดตั้ง: ✔️

ฟรีค่าอุปกรณ์: ✔️

Cloud Storage: 2000 GB (60 วัน)

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม.: ✔️

ระบบกล้องวงจรปิด: ✔️

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก: ✔️

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้: ✔️

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ: ✔️

ฟรีค่าอุปกรณ์

ฟรีค่าติดตั้ง

เริ่มต้น 2,990 บ.ต่อเดือน